< Details reacties op 'Enquete Beroepsbevolking - EBB - jaargangen 1987 t/m 2010'
Data Archiving and Networked Services

Details reacties op 'Enquete Beroepsbevolking - EBB - jaargangen 1987 t/m 2010'

    Scores:
  • 5: zeer goed
  • 4: goed
  • 3: niet goed en niet slecht
  • 2: onvoldoende
  • 1: slecht

Hieronder ziet u hoe gebruikers gereageerd hebben op de dataset 'Enquete Beroepsbevolking - EBB - jaargangen 1987 t/m 2010'. In de legenda rechts ziet u wat de scores betekenen.

Onderdeel Score
  (5) (4) (3) (2) (1) (n.v.t.) Gemiddelde score
kwaliteit van de data140101 (3.83/5)
kwaliteit van de documentatie121111 (3.17/5)
volledigheid van de data013201 (2.83/5)
samenhang binnen de dataset (indien van toepassing)121012 (3.4/5)
structurering van de data (indien van toepassing)122002 (3.8/5)
bruikbaarheid van de bestandsformaten401011 (4/5)

4 van de 8 reviewers van deze dataset raden het gebruik ervan aan anderen aan.
0 van de 8 reviewers van deze dataset hebben gepubliceerd met gebruik van deze dataset.
2 van de 8 reviewers van deze dataset zijn van plan te publiceren met gebruik van deze dataset.

Terug naar datareviews Home